Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

PLC

PLC

“Personalet på Gram Skole vil sammen skabe grobund for et lærende
miljø, så barnet gennem dannelse og personlig udvikling kan mestre
livet”.
Dette er Gram skoles kerneopgave, og PLC-teamet understøtter og
udvikler denne.

PLC`s opgave er at være med til at udvikle og understøtte
læringsrelaterede og fælleskabende tiltag. Dette med henblik på at
øge elevernes læring og trivsel på Gram Skole. Teamet i PLC har en
opsøgende rolle i forhold til at inspirere og vejlede kollegaer

PLC understøtter og koordinerer skolens udviklingsinitiativer og
fokusområder. Ledelsen distribuerer ledelse af opgaver indenfor
fokusområderne til PLC, som faciliterer det videre forløb. En del af
det videre forløb kan blandt andet være at undervise, undervise
sammen med klassens faste lærere, holddeling osv.

På Gram Skole består teamet i Pædagogisk Læringscenter af
læsevejlederne, matematikvejlederne, IT-vejlederen, trivsels-lærere,
pædagog og bibliotekar.